søndag den 27. februar 2011

Gasvarmepumpe - Brug naturgas til varmepumpe

Varmepumper har hidtil kørt på el. Nu kommer der nye typer af varmepumper, som i stedet anvender naturgas. Gasvarmepumper udnytter energien ca. 20% bedre end anlæg alene baseret på gaskedel og solvarme. Og ved etablering af et jordvarmeanlæg med gasvarmepumpe er der mindre gravearbejde i haven end ved et traditionelt jordvarmeanlæg ved el-varmepumpe.