søndag den 23. december 2012

Facadeisolering – Renover og spar!

Det er blevet beregnet, at omkring 35% af al varmetab i boliger med dårlig eller ingen isolering er spildt gennem vægge. Som i første lov om termodynamik, strømmer varme fra et varmere legeme til et koldere indtil termisk ligevægt. Så om vinteren strømmer varmen fra indersidens (varmere) til ydersidens, koldere, miljø. Om sommeren på varme dage forholder det sig omvendt.

Ca.  35% af varmen går tabt gennem dårligt isolerede vægge og 25% fra dårlig tagisolering. Vinduer og døre står for tab på 10% og 15% mistes gennem jorden. Naturligvis er ovenstående tal ikke universelle men blot en gengivelse af et gennemsnitligt hus. Generelt kan husets konstruktion, orientering og overflade områder af åbningerne (vinduer) have dramatisk indflydelse på ovennævnte fordeling af varmetab.