søndag den 27. februar 2011

Gasvarmepumpe - Brug naturgas til varmepumpe

Varmepumper har hidtil kørt på el. Nu kommer der nye typer af varmepumper, som i stedet anvender naturgas. Gasvarmepumper udnytter energien ca. 20% bedre end anlæg alene baseret på gaskedel og solvarme. Og ved etablering af et jordvarmeanlæg med gasvarmepumpe er der mindre gravearbejde i haven end ved et traditionelt jordvarmeanlæg ved el-varmepumpe.
 
Varmepumpe. Du kender den måske bedst som en installation, der trækker energien ud af luften uden for dit hus for derefter at anvende den til at opvarme luften inde i dit hus. Men varmepumper er også en vigtig del af fx et jordvarmeanlæg.

Uanset type har varmepumper hidtil kørt på el, men nu kommer der nye typer af varmepumper, som i stedet kører på naturgas. Det gør dem billigere i drift og åbne nye muligheder for at udnytte solens opvarmning.

De gasvarmepumper, som vi kommer til at se mere til de kommende år, udnytter således varmen fra enten luften, jorden eller solen til at opvarme huset og brugsvandet. Principper er det samme som med el-varmepumper: Det handler om at få varme ud af selv lave varmegrader udenfor, men der er forskel på, hvordan de forskellige typer af gasvarmepumper gør det.

Gasvarmepumpe til luft eller jord
Med denne kategori af gasvarmepumper handler det alene om at erstatte el med gas som varmepumpens drivkraft. For at kunne overføre lave varmegrader far jord eller luft udefra til det varme vand i husets vandhaner og radiatorer skal temperaturen hæves i systemet ved hjælp af tryk (kompression). Normalt anvender du energi fra el til at skabe det tryk – i gasvarmepumper anvender du i stedet gas til at skabe trykket vi opvarmning. Teknologien til både luft og jord har været testet i Tyskland med gode erfaringer, og i Danmark bliver der pt. testet industrianlæg, som udvinder varme fra luften. Den type installation er dog endnu så stor, at den ikke er velegnet til et parcelhus. Men den kan meget vel blive interessant for en samling rækkehuse eller en ejendom med lejeligheder.

Zeolit-Gasvarmepumpe
Den nyeste kategori af gasvarmepumper er zeolit-gasvarmepumper, som bliver kombineret med enten solenergi eller jordvarme. Mineralet zeolit afgiver varme, når det optager væske, og den varme kan med fordel anvendes til boligopvarmning. Det udnytter kedelproducenten Vaillant i kombination med solenergi og naturgas.

I systemet fra Vaillant får solenergi væsken til at fordampe allerede ved 3 grader, fordi det er et lukket system med undertryk (vakuum). Denne damp optages af zeolit, som nu afgiver varme til opvarmning af bolig og brugsvand.

Derefter kommer naturgas ind i billedet. Gaskedlen opvarmer zeolit, så væsken i zeolit fordamper. Når denne damp efterfølgende bliver til væske igen (kondenseres), bliver der ligeledes afgivet varme til opvarmning. Væsken bliver ført tilbage til solfangerne – og hele processen kan starte forfra.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar