fredag den 29. marts 2013

Giv dit hus et forårstjek på 30 min.

Vinteren er hård ved dit hus. Derfor er det en god ide at udføre et forårstjek. Det behøver ikke at tage mere end en halv time. Kig især efter sorte fugtpletter.

Udluftning
Du bør skabe gennemtræk et par gange om dagen i min fem-ti minutter ad gangen – året rundt. I sær hvis du bor i et ældre hus uden et mekanisk ventilationsanlæg. Har du samtidigt sparet på opvarmningen i løbet af vinteren, så temperaturen i nogle af rummene har ligget under 14-15 grader, vil der være ophobet fugt, som huset skal af med.

fredag den 22. marts 2013

Rørisolering betaler sig

Varmetabet fra uisolerede eller dårligt isolerede varmerør til centralvarme og varmt brugsvand er ofte meget større end man umiddelbart tror og kan sagtens løbe op i flere tusinde kroner om året. Det kan derfor godt svare sig, at gå husets rørføringer igennem for ingen eller mangelfuld isolering.

De ligger overalt i huset og transporterer varme fra fyret frem til radiatorerne eller varmt brugsvand frem til vandhanerne. De mange rør, som løber under eller i gulvene, i skunkvægge eller på loftet er ikke noget man normalt tænker på, men kan faktisk koste dyrt på varmeregningen.