søndag den 23. december 2012

Facadeisolering – Renover og spar!

Det er blevet beregnet, at omkring 35% af al varmetab i boliger med dårlig eller ingen isolering er spildt gennem vægge. Som i første lov om termodynamik, strømmer varme fra et varmere legeme til et koldere indtil termisk ligevægt. Så om vinteren strømmer varmen fra indersidens (varmere) til ydersidens, koldere, miljø. Om sommeren på varme dage forholder det sig omvendt.

Ca.  35% af varmen går tabt gennem dårligt isolerede vægge og 25% fra dårlig tagisolering. Vinduer og døre står for tab på 10% og 15% mistes gennem jorden. Naturligvis er ovenstående tal ikke universelle men blot en gengivelse af et gennemsnitligt hus. Generelt kan husets konstruktion, orientering og overflade områder af åbningerne (vinduer) have dramatisk indflydelse på ovennævnte fordeling af varmetab.

Hvis dit hus har dårlig isolering, så er det i din bedste interesse at træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at forbedre isoleringen af dit hjem og stoppe spild af energi og gode penge til din energiregning. Kort sagt, dårlig isolering koster dig penge, du betaler faktisk for varmeenergi, el, olie eller gas - afhængigt af din varmekilde, for at opvarme ikke kun dit hjem, men også det omgivende miljø. Derfor spilder du penge på at opvarme udvendige kold luft i stedet for blot det indre af dit hjem. Afhængig af omfanget af dit varmetab, kun du ved at isolere dit hus vægge ordentligt spare energi og gode penge på el-regningen.

Her er nogle energibesparende tips til facadeisolering, der vil øge energieffektiviteten i dit hjem.

Afhængigt af hvilken type af dit vægge dit hus har, er der forskellige måder at foretage en facadeisolering - eller forbedre eksisterende væg isolering.

To væsentlige vægtyper - Hulmur og massive mure
En hulmur er en mur, der har et hulrum – et mellemrum - mellem to separate tynde mure som regel lavet af mursten eller beton. Følgelig består en hulmur af det indre væglag, det midterste hulrum og det ydre væglag. Hulmure var mest almindelige i huse bygget efter 1920, mens huse før det som regel var bygget med enkelte - massive - mure.

Massive mure har ikke noget hulrum i midten, og de består af et enkelt væglag, og de er generelt lavet af sten eller mursten.

Hvis du ikke har adgang til en del af din væg, så er du sandsynligvis ikke i stand til at bestemme din mur type - direkte. Men ved at måle din vægtykkelse, ved siden af en dør eller et vindue, så kan du få en godt bud, hulmure er normalt tykkere end enkelte mure, med den førstnævnte type på omkring 25-28cm og sidstnævnte omkring 20cm.

Bortset fra hulmure og massive mure vil andre vægtyper have forskellige termiske og konstruktion - statisk - egenskaber og kan kræve en anden tilgang til facadeisolering. Andre vægtyper omfatter blandt andet stål-stel eller træ-ramme (træ) huse eller bygninger med præfabrikerede betonvægge. Generelt har sådanne vægtyper ingen hulrum og kan være tæt på den massive mure – således kan de, under de rette omstændigheder, blive isoleret efter de samme principper, som gælder for massive mure.

Facadeisolering og hulmursisolering
Hulmursisolering indebærer sædvanligvis, at du isolerer i midten af væggen ved at fylde hulrummet - luftspalten - med isolerende materiale såsom - polyurethan, mineraluld eller isolerende granulat.

Solid vægisolering kan påføres på den ydre overflade af væggen – udvendig facadeisolering - eller den indre væg mod husets indre. Begge metoder har deres fordele og ulemper; den mest hensigtsmæssige løsning til dit hjem kan afhænge af specifikke omstændigheder ved dit hus - husmure og dine lokale miljøforhold.

Fakta om facadeisolering
Facadeisolering er især velegnet til ældre huse med ydervægge af massivt murværk eller gasbeton. Hver en millimeter af husets facade, inklusive husets sokkel, hvor en stor del af varmetabet finder sted, isoleres på denne måde. Samtidigt undgår du kuldebroer, som kan opstå ved andre former for isolering.

Facadeisolering er en noget dyrere løsning end andre former for isolering, men hvis huset alligevel skal have renoveret facaden, er det en genial pakkeløsning.

Tænk isolering og energi, hver gang du vil lave noget om på dit hus - også mindre ting. Du får ikke en bedre og billigere mulighed for at energiforbedre din bolig, end når du alligevel er i gang med at renovere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar