fredag den 22. marts 2013

Rørisolering betaler sig

Varmetabet fra uisolerede eller dårligt isolerede varmerør til centralvarme og varmt brugsvand er ofte meget større end man umiddelbart tror og kan sagtens løbe op i flere tusinde kroner om året. Det kan derfor godt svare sig, at gå husets rørføringer igennem for ingen eller mangelfuld isolering.

De ligger overalt i huset og transporterer varme fra fyret frem til radiatorerne eller varmt brugsvand frem til vandhanerne. De mange rør, som løber under eller i gulvene, i skunkvægge eller på loftet er ikke noget man normalt tænker på, men kan faktisk koste dyrt på varmeregningen.

Varme rør i kolde omgivelser
Mange boligejere har varme rør til centralvarme og varmt brugsvand liggende i et koldt skunkrum, på loftet eller i krybekælderen. Og selv om de måske allerede er isoleret kan det ofte godt betale sig, at få efterisoleret dem yderligere. Har man derfor kun 1-2 cm isolering på rørene og er der plads til mere, kan man med fordel efterisolere dem. Hvor stor besparelsen i sidste ende bliver, afhænger af størrelsen på varmerørene og den nuværende isolering, samt temperaturen inde i røret og i rummet hvor de er placeret.

For et normalt rør til centralvarme, som allerede har 2 cm isolering omkring, vil man årligt kunne spare 16 kWh per meter ved efterisolering med yderligere 3 cm til samlet 5 cm. Er huset opvarmet med et ældre oliefyr giver dette til en besparelse på 2 liter olie/meter, svarende til 23 kr. per meter.

Vandet skal løbe inde i rørene - ikke uden på dem.
Sammen med de varmerør kan der ofte også ligge rørføringer til det kolde brugsvand som kan være vigtige at få isoleret for kondens og frost. Drypper husets kolde vandrør, er det sjældent, fordi de er utætte men skyldes derimod kondens, som opstår, når den varme luft i rummet rammer de kolde rørflader og afkøles. Ligesom en kold ølflaske dugger, når den tages fra køleskabet og med ud i sommervarmen, vil der kunne opstå kondens på de kolde brugsvandrør, når vandet i røret er koldere end lufttemperaturen. Her vil den varme fugtige luft blive afkølet på rørene og fortættes og nå dugpunktet. Kondensvandet vil herefter kunne drive ned af vandrørene og kunne give fugtskader i form af råd og skimmelsvamp i bygningskonstruktionen. Med isolering af de kolde brugsvandrør kan man således undgår kondens på rørene og ligeledes at rørene frostsprænges om vinteren, hvis de ligger i uopvarmede rum.

Gør-det-selv rørisolering 
Rørisolering er let at udføre selv men er dog ikke det mest behagelige arbejde, hvis man skal ind i små skunkrum og lave krybekældere.

Start med at måle op hvor mange meter rør der skal isoleres og rørenes diameter. Tjek også hvor plads der omkring rørene og hvor meget isolering der er plads til. Ved varmerør anbefales det at gå op til 60 mm, hvis der er plads til det.

Rørskåle kan købes i de fleste byggemarkeder og findes i flere typer i både mineraluld, PE-skum og naturmaterialer. Til professionel rørisolering anvendes ofte rørskåle af mineraluld, som isolerer bedre men også er sværere at arbejde med. De fleste rørskåle er opslidsede og er lige til at presse rundt om røret. Rørskålene af mineraluld kan bøjes men ellers skæres kiler af rørskålen og tilpasses bøjningerne på røret.  Ligeledes skal rørisoleringen skæres til ved ventiler og andre samlinger så den slutter helt tæt. God holdbar montage er vigtig for at opnå den bedste isoleringseffekt. Omkring ventiler er det dog en god ide at isoleringen kan tages af i forbindelse med evt. reparationer.

Husk at der ved isolering af koldtvandsrør skal være en dampspærre på rørskålen. Her bruges enten rørskåle af mineraluld, som har et lag alufolie yderst, eller de lidt dyrere skåle af skumplast, hvor materialet i sig selv er helt fugttæt.

Gode råd til rørisolering
  • Vælg så stor en isoleringstykkelse som muligt - alt efter hvor meget der er plads til på rørene.
  • Husk at dårlige isoleringssamlinger og blottede ventiler bidrager til varmetabet. Det er derfor vigtigt at efterse og udbedre rørisolering disse steder.
  • Rør der ligger på loftet eller i kælderen bør isoleres ekstra godt og helst flyttes indenfor bygningens øvrige isolering/dampspærre.
  • Bevar isoleringsevnen. Isoleringsmaterialet må ikke trykkes sammen eller beskadiges, da isoleringsevnen derved nedsættes.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar