fredag den 29. marts 2013

Giv dit hus et forårstjek på 30 min.

Vinteren er hård ved dit hus. Derfor er det en god ide at udføre et forårstjek. Det behøver ikke at tage mere end en halv time. Kig især efter sorte fugtpletter.

Udluftning
Du bør skabe gennemtræk et par gange om dagen i min fem-ti minutter ad gangen – året rundt. I sær hvis du bor i et ældre hus uden et mekanisk ventilationsanlæg. Har du samtidigt sparet på opvarmningen i løbet af vinteren, så temperaturen i nogle af rummene har ligget under 14-15 grader, vil der være ophobet fugt, som huset skal af med.

Vinduer
Er der vinduesglas, som er revnet, eller termoruder, som er punkteret? Sidstnævnte afslører sig ved dug mellem glaslagene. Har dit hus trævinduer, skal du se efter, om malingen skaller af, og om der er råd i rammerne. Hold især øje med bundstykket, som får mere fugt end resten af træværket.

Loft
Kig efter sorte pletter på isoleringen og træværket. Er der kommet regn eller fygesne ind i løbet af vinteren, er der en utæthed. Det kan være en knækket teglsten eller en manglende tætnigsliste mellem tagpladerne. Fugten kan også skyldes dårlig ventilation på loftet. Der bør ligge 300 mm. isolering på loftet – mål gerne efter – men hvis der er lagt isolering helt ud til undersiden af taget, kan der ikke komme luft ind. Brug et kosteskaft til at kontrollere det, så du ikke træder på isoleringen, og undersøg samtidigt, om vinterbrættet for enden af isoleringen sidder, som det skal, så vinden ikke blæser direkte ind i isoleringen.

Kælder
Kig efter sorte pletter. Hvis kælderen altid er fugtig, er det isoleringen på ydersiden af kældervæggene og/ eller drænet omkring huset, den er gal med. Men en hård vinter, hvor frosten kommer dybt i jorden, gør det ikke bedre. Det kan give sprækker i kældervæggen.

Facade
Se efter fugtskjolder. Fik du ikke tømt tagrenderne for blade i efteråret, har der måske stået vand i dem. Men kig ikke kun efter revner i tagrenderne fra frostsprængninger. Regn og rusk slider i almindelighed. Har du et murstenshus, bør du også kontrollere fugerne. Er de ikke intakte, kan der trænge vand ind. Måske har det givet frostsprængte mursten i løbet af vinteren. Kast også et blik op på skorstenen. Hvis du kan se, at murstenene er begyndt at skalle, bør den inspiceres nærmere. Husk også at tjekke soklen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar