mandag den 6. februar 2012

5 fakta om naturgas

Vidste du, …
… at naturgas forurener langt mindre end kul og olie?
Naturgas, kul og olie er såkaldte fossile brændsler. Afbrænding af naturgas udleder ca. 40% mindre CO2 end kul og ca. 25% mindre end olie. Samtidigt har naturgas en meget ren forbrænding, så der dannes ikke en masse affaldsstoffer, som belaster miljøet, når naturgas brændes af i din naturgaskedel eller på et kraftvarmeværk.

… At forsyningen af naturgas er lige så nem at tænde og slukke for som vandet i vandhanen?
Du drejer på en hane, så er der enten åbnet eller lukket for gassen.  Sådan fungerer det med gassen til din gaskedel, og sådan fungerer det i stor målestok på kratvarmeværket. Skal et kraftvarmeværk fyre med fx kul eller biobrændsler som træflis eller halm, skal der først fyres op i kedlen, ligesom når du fyrer op i kakkelovnen – det taget tid, før du får varme ud af det. Og når der ikke længere er brug for varme, er der alligevel en masse eftervarme fra kedlen ellen din brændeovn, som går til spilde.

… at naturgas kan bruges som brændstof til biler?
I lande som Sverige og Tyskland bruges naturgas som brændstof til både bybusser, lastbiler og privatbiler, og brugen vokser i disse år. En almindelig benzinmotor kan bygges om til at køre på naturgas, og gassen tankes på bilen ligesom benzin. Herhjemme har vi stort set ingen erfaringer med naturgas til transport. Det er en skam, for netop transportsektoren er an af vores helt store forureningskilder. Her ville brugen af naturgas i stedet for benzin og diesel gøre mærkbar positiv forskel.

… at naturgas kan gemmes?
Naturgas kan lægges på lager, til der er brug for den. Det kan man ikke med vind fra vindmøllerne. Derfor er det godt at have naturgassen til at lave strøm og varme af, når det ikke blæser. I Danmark har vi kun to gaslagre, der kan rumme ca. 2 mia. kubikmeter gas. Det danske naturgasforbrug er på ca. 4 mia. kubikmeter om året.

Selve naturgasrørene udgør også et lager i sig selv. Det danske naturgasnet er koblet på det europæiske, så rent faktisk fungerer hele det europæiske gasnet som lager for naturgassen.

Desuden kan gas køles ned, så den bliver flydende, og så kan den opbevares i tanke og transporteres med skibe.

… at der er naturgas nok i verden til 250 års forbrug?
Og der gøres hele tiden nye fund. Ifølge det Internationale Energiagenturs (IEA) seneste rapport er der kendte reserver af konventionel naturgas tilbage til 130 års forbrug, mens der er ukonventionel gas til 120 års forbrug. Konventionel naturgas ligger frit i lommer i undergrunden. Herfra kan den relativt enkelt og billigt hentes op. Den ukonventionelle gas er stadigt bundet i de bjerg- og stenarter, den er dannet i, fx skifer og kul.

På verdensplan vil forbruget af naturgas ifølge IEA stige de næste mange år og være en klar miljøgevinst, hvor det erstatter kul og olie. Senest har vi set, at lande som Tyskland og Japan har haft brug for erstatning for atomkraft til elproduktion. Her er et øget forbrug af naturgas en naturlig overgang til mere vedvarende energi på sigt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar