lørdag den 20. oktober 2012

Solvarme – ren og pålidelig energi

Solen skinner 1.800 timer om året. Energien stråler ned over os året rundt, uanset om vi vælger at bruge den eller ej. Effekten er naturligvis størst om sommeren, når solen står højt, men solens stråler trænger også igennem om vinteren, også når det er overskyet. Der er mange fordele ved at bruge solen som energikilde: Mindre forbrug af olie og gas, intet CO2-udslip samt udnyttelse af solens gratis energi er nogle af de vægtigste argumenter for at anskaffe sig et solvarmeanlæg.

Hvordan virker det?
Et solvarmeanlæg omsætter solens energi til varme i et enkelt og lukket kredsløb uden at udsende CO2 eller andre skadelige stoffer til atmosfæren. Anlægget består af en eller flere solfangere, som ligger udendørs på f.eks taget . Disse forbindes med varmtvandsbeholderen inde i huset. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler og pumpes herfra til varmtvandsbeholderen. Her afgiver det sin varme og løber retur til solfangeren.

Solvarme både til brugsvand og rumvarme.
Der findes stadig fordomme om, at et solvarmeanlæg ikke kan forsyne husstanden med tilstrækkeligt varmt vand, men det passer ikke. Et moderne solvarmeanlæg sikrer varmt vand i hanen døgnet og året rundt.

I sommermånederne kan solvarmeanlægget give nok energi til at varme alt det varme vand op, som en familie har brug for. Resten af året giver solvarmen et tilskud til husets energiforsyning ved at forvarme vandet i varmtvandsbeholderen. Et brugsvandsanlæg vil typisk levere 60-70% af den energi, en familie har brug for årligt til opvarmning af varmt vand. Det er også muligt at udnytte solvarme som tilskud til rumopvarmning. Solvarme kan meget enkelt bruges sammen med husets øvrige energiforsyning, uanset om der er tale om naturgas, oliefyr, brændefyr, fjernvarme eller elvarme.

Solvarmepaneler ligner ovenlysvinduer
Der er mange holdninger til udseendet af solfangere. Ofte anbringes solfangerne på taget af huset, fordi der er god plads og sjældent skygge, men hvis man ikke bryder sig om paneler på taget kan de også placere på en carport, brændeskur eller endog stilles på jorden. Solfangerne kan placeres overalt, når blot der er skyggefrit og så tæt på varmtvandsbeholderen som muligt. Største udbytte opnås, hvis solfangeren er vendt direkte mod syd, og hældningen er mellem 30 og 60 grader. Hvis underlaget er fladt, kan solfangeren hæves ved hjælp af et stativ.

Et nyt solvarmeanlæg er billigere end et køkken
Prisen på solvarmeanlæg varierer meget og er afhængig af dit hus, hvor mange beboere i er og om I vil bruge solenergi til både vand og rumvarme. Til gengæld har I gratis energi i mindst 20 år frem, når først anlægget er installeret. Prisen på anlægget kan nedsættes, hvis du vil lave noget af det selv og alligevel får du et helt professionelt anlæg. Bl.a afholdes der selvbyggerkurser rundt om i Danmark.

Med et solvarmeanlæg kan du glæde dig over al den gratis varme, som dit anlæg leverer. Solen er ren, vedvarende energi - det handler bare om at bruge den.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar